Normy jakości ISO 9001

norma_jakosci_iso

Jednymi z najbardziej znanych i respektowanych przez niemal wszystkie kraje świata są normy ISO 9000 dotyczące budowania systemu zarządzania, jakością dla firm. Wśród tych dokumentów ISO 9001 czyli systemy zarządzania, jakością zajmują szczególne miejsce.

Wymagania

Wprowadzanie tej normy do firmy jest dowodem właściwego zarządzania i stanowi istotną przewagę nad konkurencją. Aby potwierdzić, że działalność danego przedsiębiorstwa spełnia normy ISO, właściciel musi zdać certyfikację w systemie certyfikacji systemów zarządzania, jakością. Dopiero potem będzie mógł zostać posiadaczem certyfikatu zgodności z normą ISO 9001.

Normy jakości ISO 9001

Od jakości zarządzania, do jakości produktów i usług normy ISO 9000 określają jednolite wymagania dotyczące zarządzania firmą pod względem zapewnienia, jakości jej działań. Pierwsza zasada zarządzania, jakością nastawiona jest na konsumenta. Firmy, będąc zależne od swoich klientów, muszą rozumieć swoje obecne i przyszłe potrzeby, spełniać ich wymagania i starać się przekraczać ich oczekiwania.

Standard ISO 9001, którego pierwsza wersja została wydana w 1987 roku, poświęcony jest problemom stworzenia systemu zarządzania, jakością na tej podstawowej zasadzie. Jej zadaniem nie jest kontrolowanie każdej operacji lub jednostki produkcji, ale tworzenie warunków, które minimalizują błędy w pracy. W nowym dokumencie z 2015 roku znacznie wzrosła rola podstawowej charakterystyki efektywności firmy. Wdrożenie normy ISO 9001 jest dobrowolne, ale w przypadku wielu sfer takich jak militarno-przemysłowe, budowa samolotów, przemysł spożywczy jej oddzielne elementy określone w normach branżowych podlegają obowiązkowemu wykonaniu.

Zalety certyfikacji ISO 9001

Działając zgodnie z normami ISO 9001, firma wyróżnia się na rynku, ponieważ efektywne zarządzanie, jakością pozwala:

  • Zintensyfikować efektywność pracy
  • Skutecznie sprostać potrzebom klientów
  • Znacznie ograniczyć ponoszone nakłady
  • Bardziej wydajne wykorzystanie zasobów czasu i pieniędzy
  • Szybkie eliminowanie błędów
  • Wyprowadzanie motywacji i zaangażowania pracowników na nowy poziom, przyczyniając się do poprawy wewnętrznych działań
  • Otrzymywanie preferencyjnych warunków kredytowania
  • Zwiększenie lojalności wobec firmy poprzez struktury władzy, partnerów i klientów
  • Dostarczanie towarów i usługi najwyższej jakości.

W rezultacie firma otrzymuje więcej klientów i rozszerza możliwości biznesowe, aż do przyjmowania zamówień państwowych i współpracy z zagranicznymi partnerami.

Warunki procedury uzyskania certyfikatu dla Systemu Zarządzania Jakością

To ile czasu potrzebuje firma, aby w pełni wdrożyć system zarządzania, jakością, ustalany jest indywidualnie, ale zwykle trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Sama procedura oceny zgodności, skutkująca wydaniem certyfikatu, trwa średnio do dwóch tygodni w zależności od liczby pracowników i wielkości organizacji. Jedną z konsekwencji certyfikacji jest dostarczenie przez jednostkę certyfikującą zgody na wykorzystanie znaku systemu w materiałach promocyjnych firmy.

 

Warto dowiedzieć się więcej ze strony: http://www.tuv-austria.com.pl/certyfikacja-iso-9001/

Możesz także zajrzeć na: http://www.arturtuznik.pl/profesjonalne-szkolenia-tuv-z-certyfikatem/