Podesty ruchome dobre do pracy na wysokościach

podesty_ruchome

Aktualnie w Polsce odbywa się wiele inwestycji budowlanych. Widać to na każdym kroku. Budowane są nowe drogi, remontowane są stare, w miastach powstają wielkie, nowoczesne osiedla, stawiane są nowe galerie handlowe, a także nowe przestrzenie biurowe. Tak duża liczba inwestycji wymaga odpowiednich pracowników z kwalifikacjami, a także masy różnego sprzętu przydatnego przy stawianiu różnych obiektów.

Podesty ruchome – sprzęt do pracy na wysokościach

Podesty ruchome to maszyny budowlane, są to tak zwane dźwignice. Wykorzystuje się je do przenoszenia ludzi oraz różnych materiałów w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej. Maszyna taka posiada platformę, zwaną inaczej gondolą lub koszem. Jest ona przymocowana do cięgnika albo podnoszona jest na dźwigniku. Podesty ruchome wykorzystuje się podczas wszelkich prac budowlanych albo prac montażowych, które wykonywane są na wysokościach.

Podesty ruchome mogą mieć różne cechy konstrukcyjne, można podzielić je na kilka grup:

  • Podesty przejezdne
  • Podesty masztowe
  • Podesty wiszące

Podesty przejezdne – to podesty ruchome, które składają się z podwozia, platformy roboczej, a także z konstrukcji nośnej, która przymocowana jest do podwozia i zamontowana jest na niej platforma robocza. Podesty te mogą być samojezdne albo mogą być montowane na podwoziach, które można holować na przyczepach, które można przemieszczać w różne miejsca. Podwozie podestów z własnym napędem może poruszać się na gąsienicach albo na kołach. Istnieje grupa podestów, które dopuszczone są do ruchu po drogach, są to podesty ruchome przejezdne na podwoziu samochodowym.

Podesty masztowe – są to podesty ruchome, które składają się z platformy roboczej, masztów albo masztu, podwozia, z mechanizmu napędowego. Najczęściej maszt skonstruowany jest w oparciu o konstrukcję kratownicową. Stosowanym powszechnie mechanizmem, który podnosi jest dźwignik zębatkowy. Przesuwa on platformę wzdłuż masztu. Podwozie podestu jest zrobione jako wózek, który można holować.

Podesty wiszące – to podesty ruchome, na które składa się platforma robocza, liny nośne, liny bezpieczeństwa, wciągarki, konstrukcja nośna dla podestu. Podesty tego typu czasami montuje się stale na danym budynku, a czasami na pewien okres potrzebny do wykonania danej pracy. Platformę roboczą przyczepia się do liny nośnej wykorzystując wieszak. Punkt zaczepienia może być jeden albo więcej.

Podesty ruchome można podzielić również ze względu na typ konstrukcji nośnej, która podpiera platformę roboczą:

  • nożycowe – konstrukcja nośna jako dwie dźwignie dwuramienne, które są połączone w środku sworzniem. Pozwala on na obroty dźwigni.
  • przegubowe – konstrukcja nośna jako łamany przegubowo maszt
  • teleskopowe – konstrukcja nośna jako teleskopowy maszt

Podesty ruchome można również podzielić ze względu na rodzaj napędu:

  • elektryczne
  • hydrauliczne
  • ręczne

Podesty ruchome to urządzenia, bez których niektóre budowy i prace nie mogły by się odbyć. Jest to sprzęt potrzebny w wielu przypadkach, gdy trzeba wykonywać prace na wysokościach.

Dowiedz się więcej z: